Regulaminy

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

 

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Zasady ogólne:

 • Pracownia komputerowa Szkoły Podstawowej w Witowie udostępnia pracownikom i uczniom Szkoły stacje robocze z dostępem do sieci w celach badawczych i edukacyjnych.
 • Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela.
 • Do pracowni wchodzimy spokojnie bez przepychania i zajmujemy wcześniej wyznaczone miejsca.
 • Po zajęciu miejsc nie włączamy żadnych przycisków i nie bawimy się klawiaturą.
 • Nie wolno dotykać lub odłączać jakiegokolwiek okablowania w pracowni.
 • Nie wyjmujemy dyskietek ze stacji dysków, gdy świeci się lampka sygnalizująca pracę.
 • Przed wyłączeniem komputera wyjmujemy dyskietki ze stacji dysków.
 • Do pracowni nie wolno wchodzić z pożywieniem lub napojami.
 • Dyskietki i CD-ROM-y przechowujemy w odpowiednich opakowaniach.
 • Nie instalujemy żadnych programów bez zgody nauczyciela .
 • Zabrania się kopiowania programów znajdujących się w pracowni.
 • Po lekcjach sprzątamy swoje stanowisko pracy.
 • Dbamy, aby pracownia była wietrzona i zawsze wychodzimy na przerwę.
 • O wszelkich usterkach sprzętu komputerowego należy natychmiast powiadomić nauczyciela.

Zasady szczegółowe:

Użytkownik ma prawo do:

¨     Korzystania z komputerów oraz zasobów w granicach określonych przez opiekuna pracowni.

Użytkownik ma obowiązek:

¨     Przestrzegać prywatności innych danych w systemie, nawet jeśli nie są one stosownie chronione

¨     Informować prowadzącego zajęcia o wszelkim nieprawidłowym działaniu stacji roboczych

¨     Zapoznać się z regulaminem pracowni.

Użytkownikowi nie wolno:

¨     Uszkadzać lub narażać na uszkodzenie sprzętu komputerowego

¨     Wykorzystywać oprogramowanie lub sprzęt komputerowy do celów komercyjnych

¨     Wprowadzać osób spoza szkoły lub bez zgody opiekuna pracowni

¨     Naruszać prywatności cudzych zasobów

¨     Uruchamiać oprogramowanie, które swoim działaniem może powodować zaburzenia stabilności pracy systemu

¨     Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych

¨     Wykorzystywać oprogramowania do realizacji celów niezgodnych z prawem polskim i międzynarodowym.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2011 20:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Hanna Kopeć
Ilość wyświetleń: 14832
14 kwietnia 2011 20:21 (Hanna Kopeć) - Dodanie dokumentu.