Regulaminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOLNEGO I. ORGANIZACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 1. Najważniejszą władzą samorządu jest plenarne zebranie uczniów. 2. Uczniowie poszczególnych klas wybierają samorządy klasowe w osobach: przewodniczący, sekretarz, skarbnik. 3. Z samorządów klasowych wybiera się zarząd samorządu szkolnego w składzie:...

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ Zasady ogólne: Pracownia komputerowa Szkoły Podstawowej w Witowie udostępnia pracownikom i uczniom Szkoły stacje robocze z dostępem do sieci w celach badawczych i edukacyjnych. Przebywanie w pracowni komputerowej dozwolone jest tylko w obecności prowadzącego zajęcia nauczyciela. Do pracowni wchodzimy spokojnie...